Elsjekk

En rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget

Hva er en elsjekk?

En elsjekk er en gjennomgang av boligens eller byggets elektriske anlegg. En slik kontroll bør utføres med jevne mellomrom for å sikre at alt er som det skal. En elsjekk er et viktig tiltak for å forhindre brann.

Hvor ofte bør en elsjekk gjennomføres?

Vi anbefaler at du gjennomfører en elsjekk minst hvert femte år. Feil og mangler oppstår med tiden og kan være ufarlige i starten, men kan etter hvert utvikle seg til å bli en farlig situasjon.